top of page

ПРОЗОРІСТЬ

Статут закладу освіти
Розпорядження голови обласної державної адміністрації про видачу ліцензій
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Річний звіт директора про діяльність закладу освіти
Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми
Освітні компоненти
Територія обслуговування
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
Наявність вакантних посад
Кошторис
Фінансовий звіт (грудень)
Критерії оцінювання
Положення про Внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про систему самооцінювання якості освіти в закладі 
Результати моніторингу якості освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Зразок заяви
Телефони гарячих ліній з питань булінгу (цькування)
Інформація про відповідальну особу з питань протидії булінгу (цькування)
Положення про академічну доброчесність
Правила прийому до закладу  освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Мова (мови) освітнього процесу
Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти
План заходів щодо протидії булінгу
bottom of page